The grass is always greener on the other side of the fence.


The grass is always greener on the other side of the fence.
Græsset er altid grønnere på den anden side af hækken.

English-Danish mini dictionary. 2014.